Γόργασος (ο)

Μυθικός Έλληνας ιατρός και θεραπευτής. Γιος του Μαχάωνα και της Αντίκλειας, αδελφός του Νικόμαχου και εγγονός του Ασκληπιού και της Ηπιόνης.

Προς τιμή του Γόργασου υπήρχε Ιερό στις Φαραίς της Μεσσηνίας. Στα χρόνια του Παυσανία επισκέπτονταν το ιερό ασθενείς για να θεραπευτούν.

Βιβλιογραφία - πηγές

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 4, 30, 3, 4

καὶ τάδε ἄλλα ἤκουσα ἐν Φαραῖς, Διοκλεῖ θυγατέρα ἐπὶ τοῖς
διδύμοις παισὶν Ἀντίκλειαν γενέσθαι, τῆς δὲ Νικό-
μαχόν τε εἶναι καὶ Γόργασον, πατρὸς δὲ Μαχάονος
τοῦ Ἀσκληπιοῦ· τούτους καταμεῖναί τε αὐτοῦ καὶ ὡς
ὁ Διοκλῆς ἐτελεύτησε τὴν βασιλείαν ἐκδέξασθαι.

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 4, 3, 10, 1

Ἴσθμιος δὲ ὁ Γλαύκου καὶ ἱερὸν τῷ Γοργάσῳ καὶ Νι-
κομάχῳ τὸ ἐν Φαραῖς ἐποίησεν·