Φαμμάστρια (τα)
Γεωργική γιορτή κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρονταν ψαιστά. Τα ψαιστά ήταν πλακούντες από δημητριακά με μέλι και λάδι που τους χρησιμοποιούσαν στις τελετουργίες. Η γιορτή αναφέρεται από τον Ησύχιο.

Βιβλιογραφία - πηγές

Ησύχιος

φαμμάστρια· τὰ ψαιστά. καὶ ἑορτή τις