Φεοδαίσια (τα)
Γιορτή στην Ιεράπυτνα (Ιεράπετρα) της Κρήτης.