Φιλοξένεια (τα)Γιορτή και αγώνες στην Πελλήνη της Αχαΐας προς τιμή του Απόλλωνα. Η γιορτή ονομαζόταν και Θεοξένια

Βιβλιογραφία - πηγές