Φωσφόρεια ή Φωσφόρια(τα)
Γιορτή προς τιμή της Άρτεμης, του Απόλλωνα και της Εκάτης.

Βιβλιογραφία - πηγές

Πλούταρχος, Προς Κωλωτήν, 1119 Ε

τίνι γὰρ προτέλεια θύσομεν, τίνι σωτήρια; πῶς δὲ
φωσφόρεια, βακχεῖα, προτέλεια γάμων ἄξομεν, μὴ ἀπολι-
πόντες μηδὲ βακχεῖς καὶ φωσφόρους καὶ προηροσίους καὶ
σωτῆρας;

Ησύχιος, Λεξικόν

φωσφόρεια· ἑορτή