Άρπαγος (ο)

Ήταν ένα από τα άλογα που έσερναν στον ουρανό το άρμα των Διόσκουρων. Γεννήθηκε από την ένωση της Ποδάργης με τον Ζέφυρο.

Από την ίδια ένωση προήλθαν ο Φλογέας, που έσερνε κι αυτός το άρμα των Διόσκουρων, και τα ταχύτατα άλογα του Αχιλλέα, ο Ξάνθος και ο Βαλίος.

Ο Ερμής είχε δωρίσει τον Άρπαγο και τον Φλογέα στους Διόσκουρους .

Στο άρμα των Διόσκουρων υπήραχαν ακόμη δύο άλογα, δώρο της Ήρας, ο Ξάνθος και ο Κύλλαρος.

 

 

 

 

Βιβλιογραφία - πηγές

Στησίχορος, Αποσπάσματα, 1, 1

Φλόγεον καὶ Ἅρπαγον, ὠκέα τέκνα Ποδάργας

Γουδιανό Ετυμολογικό, Κ, 353, 24

Στησίχορος ἐν τοῖς ἐπιπελίοις ἄθλοις, τὸν
μὲν Ἑρμῆν δεδωκέναι φησὶ τοῖς Διοσκόροις φλόγεον καὶ
ἅρπαγον, ὠκέα τέκνα ποδάργης, Ἥραν δ' ἐλιόμενος,
παρὰ σιδήρῳ, τῶν ἐπισώτρων ὅ ἐστι τῶν κανθῶν.

Μέγα Ετυμολογικό , 544, 57

Στησίχορος τὸν μὲν Ἑρμῆν δεδωκέναι
φησὶ [τοῖς Διοσκούροις]
Φλόγεον καὶ Ἅρπαγον ὠκέα τέκνα Ποδάργης· Ἥραν δὲ
Ξάνθον καὶ Κύλλαρον.

Σουΐδα, Λεξικό

Στησίχορός φησι τὸν Ἑρμῆν δεδωκέναι τοῖς Διοσκούροις Φλόγεον καὶ
Ἅρπαγον, ὠκέα τέκνα Ποδάργας καὶ Κύλλαρον.