Φλογέας (ο)


Ο Φλογέας, ήταν άλογο, που γεννήθηκε από την ένωση της Ποδάργης με τον Ζέφυρο. Μαζί με τον Άρπαγο τον Κύλλαρο και τον Ξάνθο έσερναν στον ουρανό το άρμα των Διόσκουρων.

Ο Ερμής είχε δωρίσει τον Άρπαγο και τον Φλογέα στους Διόσκουρους, ενώ η Ήρα τους είχε δωρίσει τον Κύλλαρο και τον Ξάνθο.

Από την ένωση του Ζέφυρου με την Ποδάργη προήλθαν ακόμη ο Φλογέας και τα άλογα του Αχιλλέα, ο Ξάνθος και ο Βαλίος, που ήταν φημισμένα για την ταχύτητά τους.

 

 

 

 

Βιβλιογραφία - πηγές

Στησίχορος, Αποσπάσματα, 1, 1

Φλόγεον καὶ Ἅρπαγον, ὠκέα τέκνα Ποδάργας

Γουδιανό Ετυμολογικό, Κ, 353, 24

Στησίχορος ἐν τοῖς ἐπιπελίοις ἄθλοις, τὸν
μὲν Ἑρμῆν δεδωκέναι φησὶ τοῖς Διοσκόροις φλόγεον καὶ
ἅρπαγον, ὠκέα τέκνα ποδάργης, Ἥραν δ' ἐλιόμενος,
παρὰ σιδήρῳ, τῶν ἐπισώτρων ὅ ἐστι τῶν κανθῶν.

Μέγα Ετυμολογικό , 544, 57

Στησίχορος τὸν μὲν Ἑρμῆν δεδωκέναι
φησὶ [τοῖς Διοσκούροις]
Φλόγεον καὶ Ἅρπαγον ὠκέα τέκνα Ποδάργης· Ἥραν δὲ
Ξάνθον καὶ Κύλλαρον.

Σουΐδα, Λεξικό

Στησίχορός φησι τὸν Ἑρμῆν δεδωκέναι τοῖς Διοσκούροις Φλόγεον καὶ
Ἅρπαγον, ὠκέα τέκνα Ποδάργας καὶ Κύλλαρον.