Ιχθυοκένταυρος (ο)

Οι ιχθυοκένταυροι είναι θαλάσσια όντα. Το σώμα τους μέχρι τη μέση είναι ανθρώπινο, όπως των Κενταύρων κι έχουν ουρά δελφινιού. Συνήθως έχουν πόδια λιονταριού ή αλόγου.

Ανήκουν στη συνοδεία θαλασσινών θεοτήτων.

 

 

 

Βιβλιογραφία - πηγές

Σχόλια στον Λυκόφρονα, 34, 7b

Τρίτων κυ-
ρίως υἱὸς Ποσειδῶνος καὶ Ἀμ-
φιτρίτης τὰ μὲν ἄνω μέχρι
καὶ ὀμφαλοῦ ἄνθρωπος, τὰ
δ' ἐξ ὀμφαλοῦ μέχρις οὐραίου
δελφὶς καὶ οἷον εἰπεῖν ὥσπερ
ἰχθυοκένταυρος T. νῦν δὲ Τρί-
τωνα τὸν Ποσειδῶνα καλεῖ,
Τρίτωνος δὲ κύνα τὸ κῆτος.