Μορμoλύκη (η)

Η Μορμολύκη είναι θηλυκός δαίμονας, που προκαλούσε φόβο και με τον οποίο φοβέριζαν τα παιδιά.

Ήταν ταυτισμένη με τον κόσμο των νεκρών και των φαντασμάτων,

Τη θεωρούσαν τροφό του Αχέροντα.

 

 

Βιβλιογραφία - πηγές

Στράβων, Γεωγραφικά, 1, 2, 8, 25

εὶ δ' οὐ μόνον ἡδὺ ἀλλὰ καὶ φοβερὸν
τὸ τερατῶδες, ἀμφοτέρων ἐστὶ τῶν εἰδῶν χρεία πρός
τε τοὺς παῖδας καὶ τοὺς ἐν ἡλικίᾳ· τοῖς τε γὰρ παισὶ
προσφέρομεν τοὺς ἡδεῖς μύθους εἰς προτροπήν, εἰς
ἀποτροπὴν δὲ τοὺς φοβερούς· ἥ τε γὰρ Λάμια μῦθός
ἐστι καὶ ἡ Γοργὼ καὶ ὁ Ἐφιάλτης καὶ ἡ Μορμολύκη.