Τιτυός (ο)

Γίγαντας, γιος του Δία και της Ελάρας.

Όταν η Ελάρα έμεινε έγκυος, ο Δία την έκρυψε στα έγκατα της γης, για να μην την δει η Ήρα. Έτσι ο Τιτυός, όταν γεννήθηκε, βγήκε από τη γη.

Αργότερα, όταν η Λητώ γέννησε τον Απόλλωνα και την Άρτεμη, η Ήρα εξαπέλυσε εναντίον της τον Τιτυό. Ο Δϊας κεραυνοβόλησε τον γίγαντα. Στον Άδη δύο γύπες καταβρόχθιζαν το συκώτι του Τιτυού, το οποίο ξαναγεννιόταν ανάλογα με τις φάσεις της σελήνης.

Άλλη παράδοση αναφέρει ότι τον Τιτυό τον σκότωσαν με τα βέλη τους ο Απόλλωνας και η Άρτεμη για να προστατέψουν τη μητέρα τους, τη Λητώ, από τη μανία του.

Στην Εύβοια υπήρχε ένα σπήλαιο όπου λάτρευαν τον Τιτυό.

Βιβλιογραφία - πηγές

Απολλώνιος ο Ρόδιος, Αργοναυτικά, 1, 761

Ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο,
βούπαις, οὔπω πολλός, ἑὴν ἐρύοντα καλύπτρης
μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ' ἔτεκέν γε
δῖ' Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα.

Γαλληνός, Περί του Ιπποκράτους και Πλάτωνος Δογμάτων 3, 7, 30, 3

διότι γάρ,’ φησίν,
’ἐπεθύμησεν ὁ Τιτυὸς ὑβρίσαι τὴν Λητώ, διὰ τοῦτο γῦπες
αὐτοῦ κείρουσι τὸ ἧπαρ’, ὡς εἰς αὐτὸ μάλιστα τιμωρούμε-
νοι τὸ κατάρξαν τῆς ὕβρεως.

Παυσανίας, Ελλάδας Περιήγηση, 10, 11, 1, 6

Κνίδιοι δὲ ἐκόμισαν
ἀγάλματα ἐς Δελφοὺς Τριόπαν οἰκιστὴν τῆς Κνίδου
παρεστῶτα ἵππῳ καὶ Λητὼ καὶ Ἀπόλλωνά τε καὶ
Ἄρτεμιν ἀφιέντας τῶν βελῶν ἐπὶ Τιτυόν· ὁ δὲ καὶ
τετρωμένος ἐστὶν ἤδη τὸ σῶμα.