Ακεσώ (η)


Η Ακεσώ ήταν κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης. Αδέλφια της ήταν ο Μαχάων, ο Ποδαλείριος, η Υγεία, η Αίγλη, η Ιασώ και η Πανάκεια.

Ήταν η θεά που μεριμνούσε για την ανάρρωση των ασθενών, για την αποθεραπεία, το κλείσιμο των πληγών. Η θεραπεία ήταν έργο της αδελφής της Πανάκειας.

Λατρευόταν στην Επίδαυρο, που ήταν κέντρο λατρείας του Ασκληπιού, ως θεότητα.

Σε ανάγλυφα εικονίζεται με τον πατέρα της και τις αδελφές της Υγεία, Πανάκεια και Ιασώ.

Βιβλιογραφία - πηγές

Σουΐδας, Λεξικό

Ἠπιόνη: γυνὴ Ἀσκληπιοῦ. καὶ θυγάτηρ αὐτῆς Ὑγεία, Αἴγλη,
Ἰασώ, Ἀκεσώ, Πανάκεια.

Σχόλια στο Λυκόφρωνα

παραδιδόασι δὲ τούτῳ γυναῖκα Ἠπιόνην, ἐξ ἧς αὐτῷ γενέ-
σθαι Ἀκεσὼ καὶ Πανάκειαν.

Παιάνες, Paean Erythraeus ad urbem Dium repertus

Τοῦ δὲ καὶ ἐξεγένοντο Μαχάων καὶ Ποδαλείριος
ἠδ' Ἰασὼ Ἀκεσώ τε πολύλλιτος, ὢ ἰὲ Παιάν,
Αἴγλη τε εὐῶπις Πανάκειά τε Ἠπιόνης παῖδες
σὺν ἀγακλύτῳ εὐαγεῖ Ὑγείᾳ,
Ἰὴ Παιὰν Ἀσκληπιέ, δαῖμον κλεινότατε, ἰὲ Παιάν.