Αλιάκμονας (ο)


Ο Αλιάκμονας ήταν ένας από τους ποτάμιους θεούς. Κατά τον Ησίοδο, γονείς του ήταν ο Ωκεανός και η Τηθύς.

Σύμφωνα με άλλη παράδοση πατέρας του Αλιάκμονα ήταν ο βασιλιάς της Θράκης Παλαιστίνος, γιος του Ποσειδώνα και της Πιερίας και μητέρα του η Πιερίδα.

Όταν έμαθε ο Παλαιστίνος το φόνο του γιου του σε κάποια μάχη , έπεσε στον ποταμό Κονασό και πνίγηκε. Ο ποταμός από τότε πήρε το όνομα Παλαιστίνος (ο σημερινός Στρυμόνας).

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπήρχε η παράδοση πως τα πρόβατα μπορούσαν να γίνουν λευκά ή μαύρα αν έπιναν νερό από συγκεκριμένους ποταμούς.

Την παράδοση αυτή καταγράφει για τον Αλιάκμονα ο Πλίνιος: "Ωσαύτως εν Μακεδονία, όσοι θέλουσι να έχωσι πρόβατα λευκά άγουσιν εις τον Αλιάκμονα, όσοι δε μέλανα εις τον Αξιόν".

 

Βιβλιογραφία - πηγές

Ησίοδος, Θεογονία, 341

Τηθὺς δ' Ὠκεανῷ ποταμοὺς τέκε δινήεντας,
Νεῖλόν τ' Ἀλφειόν τε καὶ Ἠριδανὸν βαθυδίνην,
Στρυμόνα Μαίανδρόν τε καὶ Ἴστρον καλλιρέεθρον
Φᾶσίν τε Ῥῆσόν τ' Ἀχελῷόν τ' ἀργυροδίνην
Νέσσόν τε Ῥοδίον θ' Ἁλιάκμονά θ' Ἑπτάπορόν τε
Γρήνικόν τε καὶ Αἴσηπον θεῖόν τε Σιμοῦντα
Πηνειόν τε καὶ Ἕρμον ἐυρρείτην τε Κάικον
Σαγγάριόν τε μέγαν Λάδωνά τε Παρθένιόν τε
Εὔηνόν τε καὶ Ἀλδῆσκον θεῖόν τε Σκάμανδρον·
τίκτε δὲ Κουράων ἱερὸν γένος, αἳ κατὰ γαῖαν
ἄνδρας κουρίζουσι σὺν Ἀπόλλωνι ἄνακτι
καὶ ποταμοῖς, ταύτην δὲ Διὸς πάρα μοῖραν ἔχουσι,
Πειθώ τ' Ἀδμήτη τε Ἰάνθη τ' Ἠλέκτρη τε
Δωρίς τε Πρυμνώ τε καὶ Οὐρανίη θεοειδὴς