Δημόσια θυσία
Oι δημόσιες θυσίες προσφέρονται από την πόλη με την ευκαιρία μεγάλων θρησκευτικών εορτών με παράθεση δημόσιου γεύματος.

Στις δημόσιες θυσίες θυσιαζόταν μεγάλος αριθμός ζώων.