Κορυθαλίας Αρτέμιδος εορτήΓιορτή που γινόταν στην Σπάρτη προς τιμή της Κορυθαλίας Άρτεμης. Η κορυθάλη ήταν ένα κλαδί δάφνης στολισμένο με ταινίες όπως η ειρεσιώνη.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής νεαρά κορίτσια με ξύλινες μάσκες, οι "κορυθαλίστριες" χόρευαν κυκλικούς χορούς προς τιμή της θεάς.

Με το επίθετο Κορυθαλία η Άρτεμη λατρευόταν σαν θεότητα της ευφορίας. Με την ίδια προσωνυμία λατρευόταν ως προστάτρια των παιδιών και των νηπίων σε μία ιδιαίτερη γιορτή τα Τιθηνίδια.

Βιβλιογραφία - πηγές

Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές, 4, 16, 28

κομίζουσι γὰρ αἱ τιτθαὶ τὰ ἄρρενα παιδία κατὰ τὸν
καιρὸν τοῦτον εἰς ἀγρὸν καὶ πρὸς τὴν Κορυθαλίαν
καλουμένην Ἄρτεμιν, ἧς τὸ ἱερὸν παρὰ τὴν καλουμέ-
νην Τίασσόν ἐστιν ἐν τοῖς πρὸς τὴν Κλήταν μέρεσι.

Ησύχιος, Λεξικόν

κορυθαλίστριαι· αἱ χορεύουσαι τῇ Κορυθαλίᾳ θεᾷ

Ησύχιος, Λεξικόν

κορυθαλία· δάφνη ἐστεμμένη. τινὲς τὴν εἰρεσιώνην. ἄλλοι δὲ
ὑπερορίθεον