Ιμαλία (η)


Η Ιμαλία ήταν Νύμφη της Ρόδου. Μαζί της ενώθηκε ο Δίας παίρνοντας τη μορφή γονιμοποιού βροχής μετά τη νίκη του εναντίον των Τιτάνων.

Από την ένωση αυτή γεννήθηκαν τρία αγόρια, που τα ονόματά τους θυμίζουν τρία στάδια από τον κύκλο του σιταριού, ο Σπαρταίος (ο σπορέας), ο Κρόνιος (αυτός που ωριμάζει) και ο Κύτος (ο κοίλος).

Όταν έγινε ο κατακλυσμός που σκέπασε το νησί της Ρόδου, οι γιοι της Ιμαλίας και του Δία διασώθηκαν καταφεύγοντας στις ορεινές περιοχές του νησιού.

 

Βιβλιογραφία - πηγές

Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη

γενέσθαι δὲ κατὰ τὸν καιρὸν
τοῦτον ἐν τοῖς πρὸς ἕω μέρεσι τῆς νήσου τοὺς κλη-
θέντας γίγαντας· ὅτε δὴ καὶ Ζεὺς λέγεται καταπε-
πολεμηκὼς Τιτᾶνας ἐρασθῆναι μιᾶς τῶν νυμφῶν
Ἱμαλίας ὀνομαζομένης, καὶ τρεῖς ἐξ αὐτῆς τεκνῶσαι
παῖδας, Σπαρταῖον, Κρόνιον, Κύτον.