Μεταφορτώσεις

Σαλούστιος

Περί θεών και κόσμου

O νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 4ου αι. μ.Χ., Σαλούστιος στο φιλοσοφικό σύγγραμμά του "Περί θεών και κόσμου" αναλύει τους κρυφούς συμβολισμούς των μύθων.

Αντωνίνος Λιβεράλις

Μεταμορφώσεων συναγωγή

Ο Αντωνίνος Λιβεράλις έζησε την εποχή των Αντωνίνων ή των Σεβήρων (1ος-3ος αι. μ.Χ.). Στο έργο του ασχολείται με τις μεταμορφώσεις ανθρώπων και ζώων στη μυθολογία διασώζοντας σπάνιες μυθικές παραλλαγές.

 

Ορφικοί ύμνοι

Κατεβάστε σε αρχείο pdf τους Ορφικούς Ύμνους.
Στους Ύμνους τα φυσικά στοιχεία (ήλιος, θάλασσα, αστέρια) διατηρούν το ανθρωπομορφικό τους στοιχείο και οι θεότητες διαθέτουν και συμπαντικό χαρακτήρα.

Πλούταρχος

Αίτια Ελληνικά

O νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 4ου αι. μ.Χ., Σαλούστιος στο φιλοσοφικό σύγγραμμά του "Περί θεών και κόσμου" αναλύει τους κρυφούς συμβολισμούς των μύθων.

 

Όμηρος

Ιλιάδα

Κατεβάστε σε αρχείο pdf την Ιλιάδα του Ομήρου. Μέγεθος 1.3 ΜΒ, σελίδες 582.

Ησίοδος

Θεογονία

Ο Ησίοδος, με το έργο του Θεογονία, αποπειράθηκε, για πρώτη φορά, να συγκεντρώσει τους θρησκευτικούς μύθους που ήταν διαδεδομένοι σε όλη την Ελλάδα.
Επίσης κατέγραψε τις δοξασίες για τη δημιουργία του κόσμου και αποτύπωσε τα γενεαλογικά δέντρα των θεών.

Απολλόδωρος

Βιβλιοθήκη

Ο Απολλόδωρος ήταν Αθηναίος και έζησε περίπου το 2ο αι. π.Χ.
Στη Βιβλιοθήκη του κατέγραψε τους μύθους από τις πρώτες θεογονίες έως τα χρόνια του Θησέα.

 

Ορφικοί ύμνοι

Κατεβάστε σε αρχείο pdf τους Ορφικούς Ύμνους.
Στους Ύμνους τα φυσικά στοιχεία (ήλιος, θάλασσα, αστέρια) διατηρούν το ανθρωπομορφικό τους στοιχείο και οι θεότητες διαθέτουν και συμπαντικό χαρακτήρα.

Επίθετα και προσωνυμίες του Δία

Aβρετηνός, Aγαμέμνων, Aγαυός, Aγήτορ, Aγλαιός, Aγλαός, Aγνός, Aγοραίος, Aγχέσμιος, Aγώνειος, Aγώνιος, Aέριος, Aεροφεγγής, Aθάνατος, Aθέητος, Aθλητήρ, Aθώος, Aίγιος, Aιγίοχος, ...