Αρχαίες ελληνικές γιορτές από Α

προς τιμή μυθικού ήρωα Άβδηρου...
 

Αγάμων εορτή

γιορτή των Σπαρτιατών...
 

Αγητόρειον, ή Aγητορία, ή Aγητόρια

η σπουδαιότερη από τις εννέα ημέρες των Καρνείων...
 

Αγλαύρια ή Αγραύλια

γιορτή προς τιμή της Αγραύλου...
 

Άγραια

τα μικρά μυστήρια...
 

Αγράνια, ή Aγριάνια

γιορτή προς τιμή του Διονύσου...
 

Αγριόνεια ή Aγριώνια

νυχτερινή γυναικεία γιορτή προς τιμή του Διονύσου...
 

Αγροτέρας εορτή

γιορτή προς τιμή της θεάς Άρτεμης...
 

Αγρυπνίς

νυχτερινή γιορτή προς τιμή του Διονύσου...
 

Αγυρμός

η δεύτερη ημέρα των Ελευσινίων...
 

Αγωνοθέσια

προς τιμή των Αντωνίου, Οκταβίου και Οκταβίας...
 

Αδράστεια

γιορτή προς τιμή του Αδράστου...
 

Αδριάνεια

αγώνες προς τιμή του αυτοκράτορα Αδριανού...
 

Αδώνια

ετήσια επιτάφια γιορτή προς τιμή των Άδωνη και Αφροδίτης...
 

Αθήναια

πρώτη ονομασία των Παναθηναίων...
 

Αιάκεια

αγώνες προς τιμή του Αιακού...
 

Αιάντεια

γιορτές και αγώνες για τους δύο Αίαντες...
 

Αιγινητών Eορτή

σιωπηρή γιορτή δεκάξι ημερών προς τιμή του Ποσειδώνα...
 

Αιμακόρια

...
 

Αιμακούρια

τελετές με θυσίες υπέρ των νεκρών...
 

Αίνεια

...
 

Αίτναια

γιορτή προς τιμή του Αιτναίου Δία...
 

Αιώρα ή Εώρα

γιορτή προς τιμή της Ηριγόνης...
 

Ακραία

γιορτή της Βοιωτίας...
 

Ακραίου Διός εορτή

γιορτή προς τιμή του Ακραίου Δία...
 

Ακρήα

γιορτή της Βοιωτίας
 

Ακροθίνια

απαρχών τελετή...
 

Άκτια

αγώνες που γίνονταν στην πόλη Ακτία...
 

Άλεια ή Αλίεια ή Ηλιεία

γιορτή προς τιμή του θεού Ήλιου...
 

Αλεξάνδρεια

γιορτή προς τιμή του μεγάλου Αλεξάνδρου...
 

Αλήτις

αθηναϊκή γιορτή, η αιώρα...
 

Αλίεια ή Άλεια ή Ηλιεία

αγώνες προς τιμή του θεού Ήλιου...
 

Αλκαθοία

γιορτή και αγώνες προς τιμή του ήρωα Αλκάθου...
 

Αλκεσίππεια

τελέτη των Δελφών προς τιμή του Αλκεσίππου...
 

Αλώα ή Άλωα

αγροτική γιορτή των Αθηναίων...
 

Αλώτια

γιορτή προς τιμή της Αθηνάς...
 

Αμαρύνθια ή Αμαρύσια

γιορτή προς τιμή της Αμαρυσίας Αρτέμιδος...
 

Αμβρόσια

γιορτή της Αττικής...
 

Αμμαλώ

...
 

Αμμώνια

γιορτή προς τιμή του Άμμωνα Δία...
 

Αμφιαράεια ή Αμφιάρεια ή Αμφιαραία

γιορτή προς τιμή του ήρωα Αμφιάραου...
 

Αμφιδρόμια

οικογενειακή γιορτή καθαρμού της αρχαίας Αθήνας...
 

Αμφιετηρίς

ετήσια γιορτή σε ανάμνηση κάποιου γεγονότος...
 

Αμφιφορίτης ή Αμφορίτης αγών

ετήσια γιορτή της Αϊγινας...
 

Αναγώγια

γιορτή που έκαναν όσοι επρόκειτο να ταξιδέψοιυν...
 

Ανακαλυπτήρια

γιορτή που γινόταν μετά το γάμο...
 

Ανάκεια

γιορτή προς τιμή των Διόσκουρων...
 

Ανακλητήρια

γιορτή που γινόταν μετά την ανακήρυξη του βασιλιά...
 

Ανάκτων παίδων

γιορτή προς τιμή των Διόσκουρων...
 

Αναξαγόρια

γιορτή προς τον Αναξαγόρα...
 

Ανάρρυσις

ονομασία της δεύτερης μέρας των Απατουρίων...
 

Αναστατήρια

θυσίες για την ανάρρωση από κάποια νόσο
 

Ανδανίας Μυστήρια

μυστήρια των Μεγάλων θεών στη Μεσσηνία...
 

Ανδρίνεια

γιορτές της Φιγαλείας...
 

Ανθεία

γιορτή που γινόταν την εποχή της άνθησης των δημητριακών...
 

Άνθεμα

γιορτή που γινόταν με την εμφάνιση των λουλουδιών...
 

Ανθεστήρια

γιορτή της αναγέννησης της φύσης και των νεκρών...
 

Ανθεσφόρια

γιορτή προς τιμή της Δήμητρας και της Κόρης...
 

Άνοδος ή Κάθοδος

πρώτη μέρα των Θεσμοφοριών...
 

Ανοιγμοί

γιορτές της Μιλήτου...
 

Αντίγαμος ή Επαύλια

γιορτή που γινόταν οκτώ μέρες πριν το γάμο...
 

Αντιγόνεια

γιορτή προς τιμή του Αντίγονου...
 

Αντινόεια

γιορτή στη Μαντίνεια Αρκαδίας...
 

Αντιόχεια

γιορτή προς τιμή του Αντίοχου...
 

Αντώνεια ή Αντωνίνεια

γιορτή των Αθηναίων εφήβων...
 

Αντωνίαια

τα Παναθήναια την εποχή του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας...
 

Απαρχών τελετή

τελετή προσφοράς των πρώτων καρπών...
 

Απατούρια ή Απατόρια

γιορτή προς τιμή του Διονύσου με αφορμή την εγγραφή των αγοριών και των κοριτσιών της Αθήνας στους φρατορικούς καταλόγους...
 

Απέλαι

γιορτή προς τιμή του Διονύσου...
 

Αποβατήρια

γιορτή προς τιμή του Δία μετά την αίσια κατάληξη κάποιου ταξιδιού...
 

Αποβώμια

τελετή που γινόταν στο έδαφος κι όχι στο βωμό...
 

Απολλώνια

γιορτές και αγώνες προς τιμή του Απόλλωνα...
 

Απολούσεως τελετή

γινόταν την παραμονή της γαμήλιας τελετής...
 

Απόνιμμα

τελετή προς τιμή των νεκρών...
 

Αποπομπαί

...
 

Αποτρόπαιοι τελεταί

νυχτερινές τελετουργίες προς αποτροπή του κακού...
 

Άπυρα

τελετές με θυσίες χωρίς χρήση φωτιάς...
 

Αράτεια

γιορτή προς τιμή του Αράτου...
 

Αργείων Eορταί

τα όνοματά τους αγνοούνται, γνωρίζουμε όμως την ύπαρξή τους...
 

Αριάδνεια

γιορτή προς τιμή της Αριάδνης...
 

Αριστοτέλεια

γιορτή προς τιμή του Αριστοτέλη...
 

Αρκάδεια

γιορτή προς τιμή της Δήμητρας...
 

Αρκτεία

τελετή με θυσία κατά της διάρκεια των Βραυρωνίων προς τιμή της Άρτεμης...
 

Αρνίς ή Αρνηίς

γιορτή καθαρμού και εξιλασμού των Αργείων...
 

Αρόσεως εορτή

γιορ΄τη των Αθηναίων προς τιμή της Αθηνάς...
 

Άροτοι ιεροί

τρεις ετήσιες αγροτικέ γιορτές της Αττικής...
 

Αρπαλύκη

αγώνας τραγουδιού μεταξύ παρθένων...
 

Αρρηφόρια ή Αρρητοφόρια

αθηναϊκή γιορτή προς τιμή της Αιηνάς Πολιάδος...
 

Αρταμίτια

γιορτή των Δελφών προς τιμή της Άρτεμης...
 

Αρτεμίσια ή Αρτεμίτια

γιορτή προς τιμή της Άρτεμης...
 

Αρτοφόρια

τελετή της Δήλου...
 

Αρχηγέσια

γιορτή προς τιμή του Απόλλωνα Αρχηγέτη...
 

Ασγελαία

ετήσια γιορτή που γινόταν στην Ανάφη...
 

Ασινάρια

σύμβολά της το δόρυ, η περικεφαλαία και η αιγίδα...
 

Ασκληπιεία

γιορτές και αγώνες προς τιμή του Ασκληπιού...
 

Ασκώλια ή Σκώλια

γιορτή προς τιμή του Διονύσου...
 

Αστυδρόμια ή Αστυδρομία

γιορτή των Κυρηναίων προς τιμή του Απόλλωνα...
 

Ατταλεία

γιορτή προς τιμή του Αττάλου...
 

Αττίδεια ή Μητρωικά εαρινά μυστήρια

γιορτή προς τιμή της Μεγάλης Μητέρας και του Άττη στον Πειραιά...
 

Αυλαία

γιορτή προς τιμή της Αθηνάς...
 

Αφανισμός

η πρώτη ημέρα των αθηναϊκών Αδωνίων...
 

Άφετοι ημέραι

ημέρες αργίας της Βουλής και των Δικαστηρίων της Αθήνας...
 

Αφροδίσια

γιορτές προς τιμή της Αφροδίτης...
 

Αχίλλεια

γιορτές προς τιμή του Αχιλλέα...