Ήρωες και ηρωίδες από Β

Βαυβώ

κατάφερε να προκαλέσει το γέλιο της θεάς Δήμητρας...
 

Βλαύτη

.
 

Βράγχος

έχτισε βωμό στο Φίλιο Απόλλωνα...
   
   
.