Ήρωες και ηρωίδες από Υ

Υάκινθος

εγγονός του Λακεδαίμονα και της Σπάρτης...
 

Ύλας

οι ιερείς βάδιζαν σε πομπή και φώναζαν τρεις φορές το όνομά του...