Αλκαθοία (τα)
Γιορτή και αγώνες των Μεγαρέων προς τιμή του ήρωα Aλκάθοου. Ο Αλκάθοος ήταν παιδί του Πέλοπα και της Ιπποδάμειας. Είχε πάει στα Μέγαρα από την Ήλιδα για το κυνήγι του λιονταριού του Κιθαιρώνα. Ο νικητής θα έπαιρνε σύζυγό του την κόρη του βασιλιά Μεγαρέα και θα γινόταν διάδοχος του.

Ο Αλκάθοος σκότωσε το λιοντάρι κι όταν έγινε βασιλιάς ίδρυσε ναό προς τιμή του Απόλλωνα και της Άρτεμης και τους έδωσε την προσωνυμία αγραίος και αγροτέρα αντίστοιχα.

Tο Hρώο το οποίο οι Μεγαρείς έκτισαν προς τιμή του Αλκάθοου, βρισκόταν κάτω από την ανατολική πλευρά της ακρόπολής τους στην εποχή του Παυσανία χρησίμευε σαν αρχείο της πόλης.

Βιβλιογραφία - πηγές

Σχολιασμός Πινδάρου, Ωδή Ν 5, σχόλιο 84b, 2

ἐν Μεγάροις τῷ εὐθέτῳ χωρίῳ ὁμοίως ἐνίκησε τὰ
Ἀλκαθοῖα

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 1, 41, 6, 7

Ἀλκάθου μὲν καὶ τοῦ λέοντος, εἴτε ἐν τῷ Κιθαι-
ρῶνι αὐτὸν εἴτε καὶ ἑτέρωθι ἀποκτείνας ναὸν Ἀγροτέρας
Ἀρτέμιδος καὶ Ἀπόλλωνος ἐποίησεν Ἀγραίου, ἐς τοσόνδε
ἔστω μνήμη· ἐκ τούτου δὲ τοῦ ἱεροῦ κατιοῦσι Πανδίονός
ἐστιν ἡρῷον. καὶ ὅτι μὲν ἐτάφη Πανδίων ἐν Αἰθυίας
Ἀθηνᾶς καλουμένῳ σκοπέλῳ, δεδήλωκεν ὁ λόγος ἤδη
μοι· τιμὰς δὲ καὶ ἐν τῇ πόλει παρὰ Μεγαρέων ἔχει