Αρχαίες ελληνικές γιορτές από Π

Παγκλάδια ή Παγκλαδία

...
 

Παιώνια

...
 

Παμβοιώτια

...
 

Παναθήναια

...
 

Παναιτωλικά ή Παναιτώλια

...
 

Πανάκεια

...
 

Παναμάρεια

...
 

Πανάμια

...
 

Πάνδημος

...
 

Πάνδεια ή Πάνδια ή Πανδία

...
 

Πάνδροσος

...
 

Πανδυσία

...
 

Πάνεια ή Πανεία

...
 

Πανελλήνια

...
 

Πανιώνια

...
 

Παννυχίς

...
 

Παντέλεια

...
 

Παράλια

...
 

Παραφθεγκτήρια

...
 

Παρθένια

...
 

Παρπαρώνια

...
 

Παρράσια

...
 

Παυσανεία

...
 

Πεία

...
 

Πείραια

...
 

Πελιακή εορτή

...
 

Πελόπια

...
 

Περγαμηνά

...
 

Περιβλημαία

...
 

Περίδειπνο

...
 

Περιόρια

...
 

Περιπέτεια

...
 

Περίστια

...
 

Περίτα

...
 

Περιφάλλια ή Φαλλαγώγια

...
 

Πηρεφόνεια ή Περσεφόνεια

...
 

Πιθοίγια

...
 

Πιτανάτων εορτή

...
 

Πλημοχόαι

...
 

Πληροσία

...
 

Πληρώσια

...
 

Πλοιαφέσια

...
 

Πλυντήρια

...
 

Ποιτρόπια

...
 

Πολιεία

...
 

Πομπή

ετήσια γιορτή προς τιμή του Δελφίνιου Aπόλλωνα...

 

Ποσείδια

...
 

Ποσειδώνια

...
 

Πριάπεια

...
 

Προαγών

...
 

Προαρκτούρια

η γιορτή πήρε το όνομά της από τη λέξη ακτή επειδή έτσι ονόμαζαν τον άρτο...
 

Προηρόσια ή Προηροσία

γιορτή με θυσία βοδιών «προ της αρόσεως» για την εξασφάλιση της ευφορίας της γης...
 

Προλόγια ή Προλογία

...
 

Προμαχίων εορτή

...
 

Προμήθεια

...
 

Προναίας Αθηνάς εορτή

...
 

Πρόρηση ή Αγυρμός

...
 

Προσόδια

...
 

Προτρύγαια ή Προτρυγεία

...
 

Προφθάσεια

...
 

Προχαριστήρια ή Προσχαριστήρια

...
 

Πρωτεσιλάεια ή Πρωτεσίλεια

...
 

Πρωτογενέσια

...
 

Πτολεμαία

...
 

Πτώια ή Πτώα

...
 

Πυανέψ(ε)ια ή Πυανόψια ή Πανόψια

γιορταζόταν την ημέρα που ο Θησέας γύρισε από την Κρήτη στην Αθήνα...
 

Πυθαία ή Πύθαια

...
 

Πύθια

...
 

Πύθιος

...
 

Πυλαία

...
 

Πυράς εορτές

...
 

Πυρσών εορτή

...