Αρχαίες ελληνικές γιορτές από Λ

Λαγυνοφόρια

...
 

Λάια

...
 

Λαμπαδηδρομία ή λαμπαδηφορία

...
 

Λαμπτήρια

...
 

Λαρύσια

...
 

Λάφρια

...
 

Λέρναια ή Λερναία

...
 

Λευκάθεια

...
 

Λευκάτιου Απόλλωνος εορτές

...
 

Λευκοφρυηνά

...
 

Λεχέρνα

...
 

Λεχοστρωτήριον ή Λεχοστρωτήρια

...
 

Λεωνίδαια

...
 

Λεωνίδεια

...
 

Λήναια

...
 

Λητώα

...
 

Λιθήσια

...
 

Λιθοβόλια

Κατά τη διάρκεια της γιορτής γινόταν τελετουργικός λιθοβολισμός
 

Λικνίτης

...
 

Λικνοφόρια

...
 

Λιμνατίδεια

...
 

Λινδίας Αθηνάς εορτές

...
 

Λοιβή

...
 

Λουτρά

...
 

Λουτρών εορτή

...
 

Λύκαια

...
 

Λυκουργεία

...
 

Λυσάνδρεια

...
 

Λύσιοι τελεταί

...