Αλώτια (τα)
Γιορτές με αγώνες που γίνονταν στο στάδιο της Τεγέας προς τιμή της θεάς Aθηνάς σε ανάμνηση της νίκης των Αρκάδων εναντίων των Λακεδαιμονίων.

Όταν οι Αρκάδες νίκησαν τους Λακεδαιμονίους συνέλαβαν πολλούς αιχμαλώτους, τους οποίους έλεγαν αλωτούς. Από τους αιχμαλώτους η γιορτή ονομάστηκε Αλώτια.

Βιβλιογραφία - πηγές

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 8, 47, 3

τοῦ ναοῦ δὲ οὐ πόρρω στάδιον χῶμα γῆς ἐστι, καὶ
ἄγουσιν ἀγῶνας ἐνταῦθα, Ἀλεαῖα ὀνομάζοντες ἀπὸ τῆς
Ἀθηνᾶς, τὸν δὲ Ἁλώτια, ὅτι Λακεδαιμονίων τὸ πολὺ
ἐν τῇ μάχῃ ζῶντας εἷλον.