Αμβρόσια (τα)Γιορτή του Διονύσου, που γιορταζόταν κατά το μήνα Ληναιώνα (Ιανουάριος - Φεβρουάριος). O Ληναιώνας είχε πάρει το όνομά του από το Λήναιος, που ήταν επίθετο του Διονύσου.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής γίνονταν αγώνες που τους αποκαλούσαν αμιλλητήρια, ή πολεμιστήρια αγωνίσματα καθώς και Διονυσιακοί αγώνες.

Βιβλιογραφία - πηγές

Μέγα Ετυμολογικό