Γαλινθιάδια (τα)Θηβαϊκή γιορτή προς τιμή της Γαλινθιάδος, κόρης του Προίτου και φίλη της Αλκμήνης, της μητέρας του Ηρακλή.

Η γιορτή καθιερώθηκε από τον Ηρακλή σε ανάμνηση της βοήθειας που είχε προσφέρει η Γαλινθιάς στη μητέρα του.

Τα Γαλινθιάδια γιορτάζονταν μια μέρα πριν απ΄τα Ηράκλεια. Κατά τη γιορτή οι επίτοκες γυναίκες θυσίαζαν στο ιερό της Γαλινθιάδος προς τιμή της, όπως πρώτος είχε κάνει ο Ηρακλής (ταύτα νυν έτι τα ιερά Θηβαίοι φυλάττουσι και προ Ηρακλέους εορτής θύουσι Γαλινθιάδι πρώτη).

Βιβλιογραφία - πηγές

Αντων. Λιβεράλις, Μεταμορφώσεις, 29