Κάρπωσις (η)Έτσι ονόμαζαν τα Αφροδίσια στην Αμαθούντα της Κύπρου.

Βιβλιογραφία - πηγές

Ησύχιος