Ταυροβόλιο (το)Τελετή που γινόταν στην Φλύα της Αττικής (Χαλάνδρι), με θυσία ταύρου προς τιμή της Μεγάλης Μητέρας Κυβέλης και του Άττι.

Ήταν τελετή μύησης κατά την οποία αυτός που επρόκειτο να μυηθεί έπρεπε να ραντισθεί από το αίμα του θυσιαζόμενου ζώου κατά τη διάρκεια της σφαγής του.

Ανάλογη γιορτή ήταν το Κριοβόλιο.

Βιβλιογραφία - πηγές