Υομεμνία (η)Γιορτή του Άργους μαρτυρημένη από τον Ησύχιο:

"Υομεμνία, εορτή τις εν Άργει".

Βιβλιογραφία - πηγές

Ησύχιος