Υπεριππία (η)Έφιππος αγώνας παρθένων, που αναφέρεται από τον Ησύχιο:

"Υπεριππία, αγών τις παρθένων"

Βιβλιογραφία - πηγές

Ησύχιος