Υπερβώια (τα)Γιορτή που γινόταν στην Ιεράπυτνα (Ιεράπετρα) και στην Πριανσό της Κρήτης.

Βιβλιογραφία - πηγές