Υποκρουνιδία (η)Τελετή με θυσία στην Κνίδο ("θυσία τις παρά Κνιδίοις").

Βιβλιογραφία - πηγές

Ησύχιος