Υστήρια (τα)Γιορτή προς τομή της Αφροδίτης στο Άργος. Τα Υστήρια, όπως και τα Υβριστικά ήταν τοπική ονομασία των Αφροδισίων.

Ονομάστηκαν έτσι επειδή θυσίαζαν χοίρους (υς) στη θεά.

Ο Αθήναιος αναφέρει σχετικά:

"Αργείοι Αφροδίτη υν θύουσι, και η εορτή καλείται υστήρια".

Βιβλιογραφία - πηγές

Αθήναιος, Γ, 96