Ολοκαύτωμα
Στα ολοκαυτώματα ολόκληρο το ζώο προσφερόταν στο θεό και καιγόταν. Tέτοιου είδους θυσίες προσφέρονταν στη λατρεία των ηρώων και των νεκρών.

Tο αίμα του ζώου δεν το δεχόταν ο βωμός, αλλά ένα χαμηλότερο θυσιαστήριο, η εσχάρα. Άλλες φορές το αίμα χυνόταν πάνω στο χώμα ή στον τάφο ή στον τύμβο.

Oι όροι που χρησιμοποιούσαν για τέτοιου είδους θυσίες ήταν σφαγιάζειν και εναγίζειν κι όχι θύειν όπως στις θυσίες για τους θεούς.