Όργανα τελετουργίας
Τα όργανα της τελετουργίας της θυσίας ήταν:

α) το κάνεον (κάνιστρο με τρεις ακμές, που περιείχε σπόρους κάτω από τους οποίους κρυβόταν το μαχαίρι της θυσίας).

β) το λουτήριον (το αγγείο που περιείχε το καθαρτήριον ύδωρ).

γ) το σφαγείον (το αγγείο για τη συλλογή του αίματος).

Όργανα της τελετουργίας μαγειρικής ήταν:

α) η τράπεζα (βρισκόταν δίπλα στο βωμό, πάνω της τοποθετούσαν τα κρέατα που μοιράζονταν).

β) οι οβελοί (σούβλες με τις οποίες σουβλίζονταν τα εντόσθια και τα κρέατα για να ψηθούν).

γ) η χύτρα, λέβης (εκεί βράζονταν τα υπόλοιπα κομμάτια κρέατος πριν διανεμηθούν στους μετέχοντες).