Θεοί και δαίμονες από Β

 

Βαλανίς

μία αμαδρυάδα νύμφη...
 

Βενδίς

θρακική θεότητα...
 

Βία

θεότητα της δύναμης...
 

Βόλβη

θεότητα της ομώνυμης λίμνης...

Βορέας

είναι γιος της Ηούς (Αυγής)...
 

Βριτόμαρτις

το όνομά της σημαίνει γλυκιά παρθένα...