Θεοί και δαίμονες από Ο

Όλυμβρος

αδελφός του Κρόνου...
 

Ομόνοια

είχε βωμό στην Ολυμπία...
 

Ουρανός

προσωποποίηση του ουρανού ως στοιχείου ευφορίας...
 

Οφίων

του πήρε την εξουσία ο Κρόνος...