Θεοί και δαίμονες από Φ

Φάσης

θεός του ομώνυμου ποταμού στην Κολχίδα...
 

Φόβος

η ενσάρκωση του τρόμου...
 

Φόρκυς

θαλασσινός θεός που ανήκει στην πρώτη θεϊκή γενιά...