Θεοί και δαίμονες από Σ

Σαβάζιος

η λατρεία του έχει οργιαστικό χαρακτήρα...
 

Σκάμανδρος

θεός του ομώνυμου ποταμού...
 

Σπερχειός

θεός του ομώνυμου ποταμού, γιος του Ωκεανού και της Τηθύος, όπως όλοι οι ποταμοί...
 

Στρυμόνας

θεός του ομώνυμου ποταμού...