Θεοί και δαίμονες από Μ

Μαίανδρος

θεός του ομώνυμου ποταμού της Μ.Ασίας...
 

Μελίες ή Μελιάδες

από τα δέντρα που κατοικούσαν έφτιαχναν τα δόρατα...
 

Μήτιδα

πρώτη γυναίκα του Δία...
 

Μνημοσύνη

ανήκει στην ομάδα των Τιτανίδων...
 

Μούσες

κόρες του Δία και της Μνημοσύνης...