Θεοί και δαίμονες από Ι

Ίακχος

ο τρίτος Διόνυσος ή ο θεός που οδηγεί μυστικά την πομπή των μυημένων στα Ελευσίνια Μυστήρια...
 

Ιάνειρα

μία νηρηίδα...
 

Ιαπετός

ανήκει στην πρώτη θεϊκή γενιά...
 

Ιασώ

θεά της αποκατάστασης της υγείας...
 

Ίδα

Νύμφη της Κρήτης...
 

Ίκελος

ή Φοβήτωρ, γιος του ύπνου, θεότητα των προφητικών ονείρων...
 

Ιμαλία

Νύμφη της Ρόδου...
 

Ίμερος

προσωποποίηση της ερωτικής επιθυμίας...
 

Ινώ

γυναίκα που έγινε θεότητα της θάλασσας...
 

Ιόνη

μία νηρηίδα...