Θεοί και δαίμονες από Η

θεότητα της νεότητας...
 

Ήλιος

ανήκει στη γενιά των Τιτάνων...
 

Ηπιόνη

θεότητα με θεραπευτικές ιδιότητες...
 

Ήρα

φυτά της ήταν το ελίχρυσο, το ρόδι και ο κρίνος...
 

Ήφαιστος

από την ερωτική επιθυμία του για τη θεά Αθηνά γεννήθηκε ο Εριχθόνιος από τη γη...
 

Ηώς

ανήκει στην πρώτη θεϊκή γενιά, τη γενιά των Τιτάνων...