Μυθικά όντα από Β

άλογο, αθάνατο, φτερωτό...
 

Βιάνωρ

κένταυρος...
 

Βριάρεως

εκατόγχειρας...
 

Βρόμιος

κένταυρος...
 

Βροντή

άλογο, στο άρμα του ήλιου...