Μυθικά όντα από Κ

Καλυδώνιος κάπρος

τεράστιος αγριόχοιρος...
 

Κάμπη

η δεσμοφύλακας του τάρταρου με πενήντα κεφάλια...
 

Κελαινώ

γριά εκ γενετής
 

Κένταυροι

ο μισοί άνθρωποι, μισοί άλογα...
 

Κέρβερος

τρικέφαλο τέρας...
 

Κερυνίτις έλαφος

ελάφι με χρυσά κέρατα και χάλκινες οπλές...
 

Κητώ

άρπυια...
 

Κυτίος

γίγαντας, γιος της Γαίας...
 

Κόττος

εκατόγχειρας...
 

Κρηναίος

κένταυρος...
 

Κρητικός ταύρος

..
 

Κύκλωπες

γιγάντια πλάσματα με ένα μάτι...
 

Κύλλαρος

άλογο, διέσχιζε τον ουρανό στο άρμα των Διόσκουρων...