Μυθικά όντα από Π

Πάλλας

γίγαντας...
 

Παρθενόπη

σειρήνα...
 

Πεισινόη ή Πασινόη

σειρήνα...
 

Πεμφρηδώ

μία από τις γραίες...
 

Πευκίδης

κένταυρος...
 

Πήγασος

άλογο, γεννήθηκε από το σώμα της Μέδουσας...
 

Ποδάργη

άρπυια...
 

Πόδαργος

άλογο ανθρωποφάγο που έβγαζε φωτιά από τα ρουθούνια...
 

Ποινή

είδος άρπυιας...
 

Πολύφημος

ο σκληρότερος των Κυκλώπων...
 

Πόρκης

θαλάσσιος φιδόδρακος που έπνιξε το Λαοκόοντα...
 

Πορφυρίων

πολέμησε εναντίον των θεών...
 

Πύθων

τεράστιο φίδι με κεφάλι δράκου...
 

Πυρετός

κένταυρος...
 

Πυρόεις

άλογο στο άρμα του ήλιου...