Μυθικά όντα από Μ

Mέδουσα

θνητή γοργόνα...
 

Μελανεύς

κένταυρος...
 

Μέρμερος

κένταυρος...
 

Μινώταυρος

τέρας με μορφή ταύρου και κορμί ανθρώπου...
 

Μόλπη

σειρήνα...
 

Μονόκερως

άλογο με μακρύ κέρατο και μπροστινά πόδια αντιλόπης...
 

Μορμολύκη

η λύκαινα Μορμώ...
 

Μορμώ

θηλυκός δαίμονας...