Μυθικά όντα από Ι

Iμβρεύς

κένταυρος...
 

Ιμερόπη

σειρήνα...
 

Ιππαλεκτρυών

μισός πουλί και μισός άλογο...
 

Ίππασος

κένταυρος...
 

Ιχθυοκένταυρος

άνθρωπος με ουρά δελφινιού και πόδια αλόγου...