Μυθικά όντα από Ω

η γοργοπετούσα...
 

Ωρίων

περπατούσε πάνω στη θάλασσα...