Μυθικά όντα από Θ

Θελξιόπη ή Θελξιέπεια

σειρήνα...
 

Θηρεύς

κένταυρος...
 

Θηροκτόνος

κένταυρος...