Μυθικά όντα από Α

Αγλαόπη ή Αγλαόφωνος ή Αγλαοφόνη ή Αγλαοφήμη

σειρήνα...
 

Άγριος

κένταυρος...
 

Αελλώ ή Αελλόπους ή Νικοθέα

άρπυια...
 

Αιγίπαν

ο αστερισμός του αιγόκερω...

 

Αίθων

άλογο, στο άρμα του ήλιου...
 

Άργος

τέρας με εκατό μάτια, φύλακας ανθρώπων και ζώων...
 

Αρίων

άλογο με ανθρώπινη φωνή....
 

Άρπαγος

άλογο, διέσχιζε τον ουρανό στο άρμα των Διόσκουρων...
 

Άρπινα

άλογο, φτερωτό..
 

Άρπυιες

γυναίκες με χάλκινα φτερά, γαμψά νύχια και ράμφη
 

Αστραπή

άλογο, στο άρμα του ήλιου...
   
   
 Χίμαιρα