Μυθικά όντα από Φ

Φαέθων

άλογο στο άρμα της Ηώς (Αυγής)...
 

Φαία της Κρομμυώνας

θηλυκός τερατώδης χοίρος...
 

Φάντασος

μεταμορφωνόταν σε οποιοδήποτε άψυχο πράγμα...
 

Φήμη

τέρας με πολλές και μεγάλες φτερούγες...
 

Φλεγραίος

κένταυρος...
 

Φλέγων

άλογο στο άρμα του Ήλιου...
 

Φλογέας

άλογο των Διόσκουρων...
 

Φοβήτορας ή Ίχελος

μεταμορφωνόταν σε οποιοδήποτε ζώο...
 

Φόλος

κένταυρος...
 

Φρύξας

κένταυρος...